“Duke Day at Wuhan University ” was held on October 14th with the presence of Vice Provost Lawrence Carin of Duke U...
 
Ye Junjian, A Bridge between China and the UK
As a Chinese writer and literary translator, the life and working experiences of Ye Junjian has displayed a classic example of cultural translation. He serves as a bridge between the past and the present of China as well as between China and the western wor...
Campus Life
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Zeng Lin
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Li Jiancheng
 • Zhu Yingguo
 • Mao Zhi
 • Zhang Zuxun
 • Ning Jinsheng
 • Shu Hongbing
Quick Links

Copyright @ 2014 Wuhan University | by sigutech

Web Traffic: