​In a recent interview with People's Daily, Zhang Pingwen, Academician of the Chinese Academy of Sciences and President of Wuhan University, stressed the importance of cultivating first-class innovative talents in the navigation sector to promote high-qual...
 • Zhou Xiang
 • Dou Xiankang
 • Deng Hexiang
 • Feng Guo
 • Xia Jun
 • Cheng Hong
 • Xu Hongxing
 • Gong Wei
 • Song Baoliang
 • Lei Aiwen
 • Zhu Yuxian
 • Mao Zhi

Copyright @ 2014 Wuhan University