武大英文网


Call us today +086 027 68772270

Retirees

Retirees

 

Dept. of Mechanical Engineering 

Cao Xiaoju Ding Woqi Dong Guangyuan Guan E Guo Yinglong Han Shuisheng Hu Jiangang Huang Jian Jiang Zhaoqing Kuang Hanrong
Lei Kaiyun Li Bin Li Dun Li Jiren Li Zhangcheng Li Zunkai Lin Xu Liu Huaying Liu Shuangmu Liu Yuli
Ma Jibin Pan Weiping Tian Fengcheng Wang Xianhu Wei Lelin Wen Naiyang Wu Qinming Xiao Rongqing Xing Siming Xiong Caide
Yang Yana Yu Tianpeng Zhang Jucai Zhang Wenyi Zhang Qinxin Zhou Fuguang Zhou Yongfang Zhu Hehai

 

Dept. of Water Quality Engineering
Chen Su Chen Zhihe Gong Xunjie He Zhi Huang Qiulong Ji Jianhua Jiao Zuowei Li Peiyuan Li Qin Peng Keru
Qian Dazhong Qian Qin Wang Mengju Xia Zhongming Xu Chongwu Zhang Chengxin Zhen Fangjun


 

Dept. of Power Engineering
Cai Jianguo Cai Weiyou Chen Guangda Chen Huangquan Chen Zhengchu Fan Huaxiu Gao Wu Gu Chang Guo Maoxiong Hu Jiaxuan
Hu Niansu Huang Ronghua Huang Yihua Li Liangmin Li Zhixin Liu Bingwen Liu Jinsheng Liu Zhongxian Lu Hongqi Lv Junxian
Tang Biguang Tian Jizai Wei Xiandao Wu Dehan Wu Lixiong Xiong Guang Xu Fangtong Yang Huizhong Ye Xinfang Yu Bo
Zhang Yaping Zhang Zhihong Zhang Guangyu Zhao Xuguang Zhu Zhiguang
 

Dept. of Automation
Chen Shiliang Feng Shenyi Li Hangsheng Liu JinFeng Pan Xiao Peng Feifei Sheng Saibing Song Xianmei Tao Chengzhi Wang Xiaocheng
Xiao Dachu Xu Xiaoshun Zhang Guozhong Zhang Xin Zhou Yumei Zhou Ziqin Zhu Guoyu


 

Dept. of Materials Engineering
Hong Chun Hong Tianming Huang Guanghua Huang Yong Lai Jingping Li Chaozhi Niang Huanwen Lin Xiancheng Liu Shangci Liu Yingdi
Mao Senxiang Miao Kasha Sun Qinming Tang Weiming Wang Dalin Wang Xilin Yang Wenjiang Zeng Liming Zhang Fuju Zhang Zaiming
Zhang Shaohua Zhang Yinglin Zheng Tongjiang